GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

مرکز تحقیقات و استراتژی حزب GAİP Strateji Araşdırmalar

Oğuz Türk, İRAN, UYUŞDURUCU, VE GÜNEY AZERBAYCAN,

936177 458168147605678 313870890 nGAIP :İRAN, UYUŞDURUCU, VE GÜNEY milf porn AZERBAYCAN,

Güney Azerbaycan'ı işqal altında tutan, ve Güney Azerbaycan Türkünü Farslarşdırmağa çalışan İran-Fars hakimiyeti, geçmiş 80 ilde öz amaclarına yetişmek çabasında heç bir yoldan ve yöntemden esirgememişdir.

 

İran-Fars rejimi hem Azerbaycan'ın topraqlarını talayıb, yeraltı ve yerüstü servetini aparmaqla, yox etmekle, ve hem yerli Türk milletini Fars bölgelerine göç etmeğe ve işqalçı milletin içinde eriyib yox olmağa sürüklemişdir. Güney Azerbaycan'ın maddi ve me'nevi varlığını yox etmeğe çalışan İran-Fars rejiminin işletdiği silahlardan biri de uyuşdurucu (Narkotik maddeler) olmuşdur. Tarixi olraq, uyurşdurucu, Azerbaycan'da beğenilmez ve kültürdışı bir alışqanlıq olaraq tanınardı. ''Narkoman'' ya ''tiryeki'' sözleri özünü uyuşdurucuya alışdıran ve bulaşdıran adama, arsız surumluluqsuz ve özüne sayqısız adama deyilerdi. Azerbaycan topraqlarında üretilmeyen ve normalda doğudan gelen uyuşdurucu maddeler, ya çox yuxarı kilas xanların ve beylerin tiryek sırfaalrında, ya da bedbext ve yoxsul düşmüş, küçeler köşelerinde gezenlerin ellerinde bulunurdu. Azerbacyan Türkünün genelinde ve orta kilasında uyuşdurucu yaxçı tutulmazdı. Güney Azerbycan'da Pehleviler zamanı da sürerdürüm az çox böyleydi. Ama İslam adına milletlerin başqaldırılarını çalan ve İslam İnqilab'ı adlandıran, Fars-Şie terorist hakimiyeti geçmiş 32 ilde, uyuşdurucuyu Fars-olmayan milletlerin eleyhine qullanılan bir silah kimin qullanmışdır. Geçmiş 32 ilde, İran İslam Cumhuriyeti, hakimiyet olaraq, uyuşdurucu maddelerin tekel alanı ve dağıdanı olmuşdur. Toplumda alkollu içqi ve uyuşdurucuya saxta ve yapay yasaq qoyaraq, kimseyi ve heç qurumu bu sözde ''yasaqlanmış'' maddelerin alış verişine yaxlaşdırmamışdır. Devlete bağlı olmayan kimse İran'da alkollu içqi ve uyuşdurucu madde alış veriş edemez. Bu suçun cezası ölümdür. İşqalçı terorist rejim, öz dar ve özel Fars-Şie idiologiyasi ile yola gelmeyen her kesi ve her qurumu, narkotik madde alış verişi suçu ile öldürmüşdür. Yüzminler siyasi insan, geçmiş 32 ilde bu suçla öldürülmüşdür. Alkollu içqinin ve uyuşdurucu maddelerin alış verişinin tekeli bir yandan ve yapay ve saxta yasağı öbir yandan, İran İslam Cumhuriyetinin eyağ üste qalmasına yardımcı olmuşdur. İran rejiminin sayısız problemleri vardır, hem iç sahede hem de milletler arası ilişgiler sahesinde. Ama gerçekden araşdırıb ve derinden baxanda, İran'ın en böyük problemi Güney Azerbycan Türkünün özünü millet bilib ve milletleşmesi ve Bağımsız Quzey Azerbaycan'la birleşme istekleri ve düşünceleridir. Güney Azerbycan'ın İran işqalından qurtuluşu, hemen hemen İran'ın yox olması demkdir. Bunu devlet seviyyesinde olan ve düşünen herkes bilir. Güney Azerbaycan, İran'ın en böyük problemi olduğunda, İran rejimi de İslam qurallarına uyqun, her yoldan ve her herbeden ''düşman''ı yanı Güney Azerbaycan'ı yox etmeğe çalışır. İran devletinin çox yavaşcasına Güney Azerbaycan Türkünü soyqırım etmekde, sistemtik ve düzenli olaraq, Güney Azerbaycan'da narkotik maddeleri daha rahat ve ucuz cavanlarin eline yetirir ve onları alışqanlığa sürükleyir. Güney Azerbaycan Türkünün ve gencinin böyle tiryak, heroyin, morfin, şüşe, kırak, kokeyin, ve krokodil kimin maddelerle sistematik yox edilmesi bir etnik genosiddir. Özü özünden xeberi olmayan bir Güney Azerbaycan Türk gencliyi, elbette ki İran işqalına qarşı durmağın anlamını da bilemez, ve bu işqal durumu devam eder. Bedbext, çurumuş, bozulmuş, ne'şekeş bir Güney Azerbaycan Türk gencliyi uzun sürede, işqalçı İran'ın yararınadır. Üzüntü ile indi milyonlar Güney Azerbaycan'lı genc bu evler-yaxan ve insan-yiyen uyuşdurucu maddelerin caynağında can çekmekdedirler. Bu insanlıq suçu ve Türk düşmanlığı suçu elbette 100% işqalçı İran İslam hakimiyetinindir. İslam'da açıqça ve kesince uyuşdurucu yasaq olmadığına göre, mollalar rejiminde bu insan-öldüren ve aile-dağıdan maddeler daha da yayqınlanmışdır. İran devletinin içinden ve en yüksek seviyede olan devlet adamları bu maddelerin Efqanistan'dan ve Asiya'nın güney doğusundan getirib işledib ve sistematik ve düzenli olaraq Güney Azerbaycan'a ve Fars-olmayan milletlerin içine sızdırırlar. Bu siyaset genelde devlet terefinden başarılı bir siyaset olaraq, ve özellikle gencleri etgisiz hale getirdiğine göre, Güney Azerbaycan probleminin ağırlığını İran üstünden azaltmağa yararlı olmuşdur. Geçmiş 32 ilde, İran terorist develtinin eyağ üste qalmağı tutuqlamaların, işkencelerin, öldürmelerin, ve sürgün salmaların yanında, böyle çirkin ve insanlıq-dışı işlerle mümkün olmuşdur. Güney Azerbaycn Milli Hereketçisi, bir işqaldan qurtaran esger kimin davranmalı, ve Fars-İran düşmanının her oyunu görüb anlayıb, qarşı qoymalıdır. Güney Azerbaycan Türk genci her türlü uyuşdurucu ve narkotik maddeye yox demeli, ve bütün enerjisini Azerbaycan vetenini düşünüb, İran işqalından qurtarmağa işletmelidir.

Sayqılarımla

Oğuz gay videos Türk July 2012

 

Share

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası -حزب استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP