GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Güney Azərbaycan şəhərlərinin duvarları milli şuarlarla bəzəndi

 

GÜNEY AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRLƏRININ DUVARLARI MILLI ŞUARLARLA BƏZƏNDIGAIP XƏBƏR: Dünya ana dilinin yaxınlaşması ilə Güney Azərbaycanın başkəndı Təbrizin və başqa şəhərlərin duvarları milli şuarlarla bəzəndi.

Fars işqalçı hakimiyətinə və eləcədə dünyaya bu ədalətsizliği gündəmə gətirmək amacı ilə Güney Azərbaycan Türkünün bu milli mucadilədə necə olduğun gündəmə gətirdi.

 

Güney Azərbaycanın iran değil, haray haray mən Türkəm , Türk dilində mədrəsə yazıları daha çox Güney Azərbaycan Türkünün bütün istəklərin bir sözdə istiqlal və bağımsızlığa doğru meydana qoyan şuarlar olaraq yazılmışdır.

GÜNEY AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRLƏRININ DUVARLARI MILLI ŞUARLARLA BƏZƏNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNEY AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRLƏRININ DUVARLARI MILLI ŞUARLARLA BƏZƏNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNEY AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRLƏRININ DUVARLARI MILLI ŞUARLARLA BƏZƏNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNEY AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRLƏRININ DUVARLARI MILLI ŞUARLARLA BƏZƏNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNEY AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRLƏRININ DUVARLARI MILLI ŞUARLARLA BƏZƏNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası -حزب lesbian videos استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP