GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

İnsanlara azadlıq ......Millətlərə İstiqlal

House Of Lord Self - Dermination 06 05 2014 bGAİP XƏBƏR:Keçiriləcək Avropa Parlementi seçgilərində Bütün Avropa zonasında olan ölkələrinin son adayları öz hazırlığın qatıldığı party tərəfindən bəlirləndi.


 

Yaxında keçiriləcək Avropa parlementi seçimləri istiqamətində bir toplantı keçirildi.May ayının 6sında Britania parlementində devlətsiz millətlərin milli qonusu haqqında bir toplantı keçirildi.Toplantıda NLPinin adayları eləcədə başqa devlətsiz millətlərin insan haqları çalışanları və təmsilciləri qatılmışdılar. Toplantıda Britaniya parlementinin millət vəkillərinəndə bu toplantıya qatılıb və devlətsiz millətlərin qonusunun çozümü haqqında öz fikirlərin bildirdilər.

 

London şəhərindən adaylığa seçilən və Güney Azərbaycan Türklərinin milli haqlarını savunan və Güney Azərbaycanın milf porn İran işğalından qurtuluşuna mubarizə aparan Araz Yurdsevenində adaylıqda olduğu listədə yer alıb .

NLP (National Liberal Party) dəvlətsiz millətlərin milli haqların savunmaq(Self determmination =Milletlere İstiqlal insanlara azadlıq) qonusun götürdüğü və Avropa ve uluslararasi gündəmə gətirib
NLP-nin (National Liberal Party) bu tutumu ilə seçimi qazanılan sonucda Dövlətsiz millətlərin milli qonuların gündəmə olması dəvlətsiz millətlərin oz təmsilciliği sonucda daha çox etgiləri və kəskin olacaqdır.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9o_soGtQW-g&feature=youtu.be

 

HOUSE OF LORDS-GAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hOUSE OF lORDS .GAIP.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

House Of Lord Self - Dermination 06 05 2014 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası -حزب استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP